Romania

1. Oferta asigurare RCA

NOTĂ IMPORTANTĂ: Euro Insurances DAC societate ce tranzacționează ca LeasePlan Insurance (”LPINS”) este o societate de asigurare irlandeză, cu sediul social în LeasePlan House, Parter, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, D18X5T1, Irlanda, având număr de înregistrare 222618, care se află sub supravegherea Băncii Centrale a Irlandei și care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii, fiind înregistrată în Registrul asigurătorilor și intermediarilor SEE cu numărul RX-1548, ținut de Autoritatea de Supraveghere Financiară a României.

Conform notificării transmise de către Banca Centrală a Irlandei Autorității de Supraveghere Financiară a României, LPINS va emite polițe RCA doar pentru vehiculele deținute sau administrate de către afiliații acesteia din România, în prezent LeasePlan Romania S.R.L.

Prin urmare, LPINS nu va emite oferte de asigurare RCA pentru asigurarea altor vehicule decât cele deținute sau administrate de LeasePlan Romania S.R.L., în măsura permisă de legile aplicabile.

2. Tarif de referință   

Vehicule pasageri - CC - Tarif (lei)

 •   <=1200747.14
 • 1201-1400925,76
 • 1401-1600844.61
 • 1601-1800802.00
 • 1801-2000910.00
 • 2001-2500999.00
 • >25001142.00

Vehicule comerciale - Greutate max - Tarif (lei)

 • <35001522.00
 • 3500-159992086.00

Remorci - Greutate max - Tarif (lei)

 • <=3500101
 • >3500507

Autobuze Locuri - Tarif (lei)

 • <=402000.00

Alte vehicule - Categorie - Tarif (lei)

 • Other vehicles884.00

3. Daune

Accidente soluționate prin constatare amiabilă

Dacă în accident au fost implicate doar două autovehicule asigurate, din care au rezultat numai prejudicii materiale, atunci acesta poate fi soluționat prin completarea formularului de constatare amiabilă, cu acordul ambilor participanți.

Conducătorii celor doua autovehicule implicate in accident completează și semnează împreuna un singur formular de constatare amiabilă de accident. Acesta conține doua pagini autocopiative, ambele având aceeași valoare juridica si instrucțiuni de utilizare.


În situația în care unul dintre vehicule este staționat sau parcat, formularul poate fi completat și de către proprietarul sau utilizatorul acestuia.
Asiguratul notifica asigurătorul RCA în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului prin intermediul;


·     Email: claims@pavalascu.com

·     Telefon: +4 0214 072120


Asiguratul sau persoana prejudiciata va informa asigurătorul RCA cu privire la datele de identificare si de contact ale persoanelor implicate in eveniment și a persoanei care face notificarea, cauzele și împrejurările producerii accidentului, locul, data și ora producerii evenimentului, datele de identificare ale vehiculului avariat și condiția acestuia.
Pentru deschiderea dosarului de daună se vor prezenta următoarele acte la unitatea constatatoare din PAVALASCU RISK CONSULTANTS, str. VIRGIL PLESOIANU 52A, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA, după cum urmează:


(a)  Formular Constatare Amiabilă

(b)  Copie certificat de înmatriculare al vehiculului accidentat;

(c)  Copie BI/CI al solicitantului;

(d)  Copie poliță RCA a vehiculului responsabil de accident;

(e)  Împuternicire de la proprietar, daca acesta este persoana juridica;

(f)  Procură autentică de la proprietarul persoana fizica, dacă deschiderea dosarului de daună se face de către o altă persoana decât proprietarul;


NOTA: Inspectorul de daune poate sa mai solicite si alte documente necesare instrumentării dosarului de daună.

**Accidente soluționate de poliție prin proces-verbal ** În cazul accidentelor soldate cu vătămări corporale sau în cazul în care nu a fost întocmit formularul de constatare amiabilă, constatarea accidentului se va face de către poliție.

Asiguratul notifica asigurătorul RCA în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului prin intermediul

· Email: claims@pavalascu.com

· Telefon: +4 0214 072120


Asiguratul va informa asigurătorul RCA cu privire la datele de identificare si de contact ale persoanelor implicate în eveniment și a persoanei care face notificarea, cauzele și împrejurările producerii accidentului, locul, data și ora producerii evenimentului, datele de identificare ale vehiculului avariat și condiția acestuia.
(a)  Proces verbal și autorizație reparație eliberate de poliție, în original;

(b)  Copie certificat de înmatriculare al vehiculului accidentat;

(c)  Copie BI/CI al solicitantului;

(d)  Copie poliță RCA a vehiculului responsabil de accident;

(e)  Împuternicire de la proprietar, dacă acesta este persoana juridica;

(f)  Procură autentică de la proprietarul persoană fizică, dacă deschiderea dosarului de daună se face de către o altă persoana decât proprietarul;


NOTA: Inspectorul de daune poate sa mai solicite si alte documente necesare instrumentării dosarului de daună.

**Plata despăgubirilor **

Pentru orice alte informații în legătură cu instrumentarea daunelor CONTACTAȚI:

ADRIAN MOLAGIC, adrian.molagic@pavalascu.com

Procedura de soluționare a reclamațiilor

Pentru a vă putea răspunde, vă rugăm să furnizați adresa dvs. de e-mail, adresa de corespondență și/sau numărul de telefon.


Vom face tot posibilul pentru a adresa și a rezolva în mod eficient plângerea dvs.